Tjenester

Hjem » Tjenester

Våre tjenester

Sjøtransport

Vi tilbyr sjøtransport til veiløse steder og der hvor andre fartøy ikke kommer til. Vi flyter inn på grunt vann og er ikke avhengig av kai for å losse eller laste. Fartøyet legger enkelt til på stranden eller i fjæra.

Strandrydding

Vi vil engasjere oss i frivillig rydding i strandsonen og samarbeider gjerne med andre aktører. Det er også mange private eiendommer som trenger rydding. Vi ønsker at flest mulig engasjerer seg i ryddeprosjekter, og er positiv til at det ryddes på deres eiendommer.

Innsamling marin forsøpling

Skjærgården er overfylt av søppel, mye fra kontinentet, og vi er behjelpelig med å hente inn avfall rundt om på de mange øyer, holmer og strender.

Ring oss i dag for mer informasjon: 977 57 880