Velkommen til Kyst & Miljøservice AS

Sjøtransport

Vi tilbyr sjøtransport til veiløse steder og der hvor andre fartøy ikke kommer til. Vi flyter inn på grunt vann og er ikke avhengig av kai for å laste eller losse.. Fartøyet legger til på stranden eller i fjæra.

Strandrydding

Vi vil engasjere oss i frivillig rydding i skjærgården, og samarbeider gjerne med andre aktører som private, skoleklasser, kommuner og andre miljøorganisasjoner. Våre samarbeidspartnere vil også være Marin Forsøpling (MARFO), Handelens Miljøfond og Hold Norge Rent.

Innsamling marin forsøpling

Vi transporterer marin forsøpling med vårt landgangsfartøy til deponi fra de mange øyer, holmer og strender hvor det ryddes. Er det ryddet et sted henter vi inn avfallet gratis.

Ryddeutstyr

Ryddeutstyr

Vi er nå distributør av ryddepakker (hansker og sekker) som kan hentes gratis hos oss. Vi har også 100L og 1000L sekker til ryddeformål.

For å lette ryddearbeidet, og spare ryddemannskaper for tunge løft, har vi tilgjengelig UTV m/ henger, 2 tonns minigraver og 1 tonns dumper som går på gummibelter. Maskinene kan også leies ut til andre formål når de ikke er i bruk av oss, og kan fraktes til veiløse områder!

Ring oss i dag for mer informasjon: 977 57 880