Innsamling marin forsøpling

Hjem » Tjenester » Innsamling marin forsøpling

Innsamling av marin forsøpling

Vi gjør gjerne avtale med private aktører og organisasjoner om å hente inn marin forsøpling også der hvor vi selv ikke har vært engasjert i ryddingen! Søppelet samles i egnede gjennomsiktige sekker som kan hentes hos oss!

Ring oss i dag for mer informasjon: 977 57 880